การทดสอบตัวกรองหน้ากาก ASTM F2100 PFE / BFE / VFE

ด้านล่างนี้ คุณจะพบรายงานการทดสอบตัวกรอง STYLESEAL ทั้งหมด ตัวกรองของเราได้รับการทดสอบอย่างอิสระที่ Nelson Labs ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F2100 ที่ขนาดอนุภาค 0.1 ไมครอน คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับประเภทตัวกรองต่างๆ ของเราได้ที่หน้า เทคโนโลยีตัวกรอง page.

ตัวกรองผ่านการทดสอบต่างๆ ได้แก่ :

  • ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE)
  • ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย (BFE)
  • ประสิทธิภาพการกรองไวรัส (VFE)

นี่คือการรับประกันของคุณว่า STYLESEAL Air Masks ให้การปกป้องที่คุณต้องการ. สามารถดูผลการทดสอบทั้งหมดได้ด้านล่าง

Filter Type80S80+90S90+95S95+99S99+
ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE)>99.2%>97.9%>98.3%>99.6%>99.4%>99.6%>99.2%>99.6%
ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย (BFE)>99.9%>99.9%>99.9%>99.9%>99.9%>99.9%>99.9%>99.9%
ประสิทธิภาพการกรองไวรัส (VFE)>98.1%>98.1%>98.2%>98.2%>98.2%>98.2%>98.2%>98.2%

astm f2100 standard logo

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE)

80S80+90S
styleseal filter test report
styleseal filter test report
styleseal filter test report
90+95S99S
styleseal filter test report
styleseal filter test report
styleseal filter test report

ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียและไวรัส (BFE, VFE)

80S90S
styleseal filter test report
styleseal filter test report
95S99S
styleseal filter test report
styleseal filter test report