กรองรายงานการทดสอบ

STYLESEAL PRO KN95 Mask & Filter Test Report

STYLESEAL PRO-FLOW ASTM F3502 Filter Test Report

STYLESEAL EZ-95 KN95 Mask Test Report

STYLESEAL AIR Mask ASTM F2100 Mask Filter Tests

Below you will find all STYLESEAL AIR mask filter test reports. Our filters are independently tested at Nelson Labs, USA and conform to the ASTM F2100 at a particle size of 0.1 microns. The mask filters go through a variety of tests including:

  • ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE)
  • ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย (BFE)
  • ประสิทธิภาพการกรองไวรัส (VFE)
astm f2100 standard logo mask filter test

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE)

80S80+90S
styleseal filter test report
styleseal filter test report
styleseal filter test report
90+95S99S
styleseal filter test report
styleseal filter test report
styleseal filter test report

ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียและไวรัส (BFE, VFE)

80S90S
styleseal filter test report
styleseal filter test report
95S99S
styleseal filter test report
styleseal filter test report