ดูค่าขนส่งและเวลาสำหรับประเทศของคุณในตารางด้านล่าง โปรดทราบว่าค่าขนส่งและเวลาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการระบาดของ Covid-19

ประเทศการจัดส่งราคาเวลา
Thailand฿50*1-3 days
Hong Kong, Singapore, China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Korea, Japan$151-2 weeks
Europe$202-3 weeks
Australia, New Zealand$301-2 weeks
Philippines$301-2 weeks
USA, Mexico$30**1 week

*จัดส่งฟรีในประเทศไทยเมื่อสั่งซื้อเกิน ฿599 คำสั่งซื้อจะจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย EMS

**สั่งซื้อจาก STYLESEAL USA เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วและถูกกว่า

การจัดส่งคำสั่งซื้อ

การสั่งซื้อในประเทศไทยจัดส่งด้วยไปรษณีย์ไทย EMS และต้องมีลายเซ็นเมื่อได้รับ

สินค้าจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้าที่ใกล้ที่สุด คำสั่งซื้อทั้งหมดจะดำเนินการเตรียมการจัดส่งภายใน 1-2 วันทำการ หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรณีที่มีการสั่งซื้อจำนวนมาก การจัดส่งอาจล่าช้าไปอีก 2-3 วัน กรุณารอการจัดส่งและหากมีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าเกินกำหนด สามารถติดต่อเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์

วันหยุดของไปรษณีย์ เช่น วันชาติ วันแรงงาน วันตรุษจีน วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันหยุดอื่นๆ อาจส่งผลให้การจัดส่งสินค้าล่าช้า

เวลาการจัดส่งแตกต่างกันไปตามพื้นที่แต่ละประเทศ กรุณารอไม่เกิน 20 วัน กรณีการจัดส่งนอกพื้นที่สหรัฐอเมริกา เวียดนามและไทย

คำสั่งซื้อระหว่างประเทศทั้งหมดจะจัดส่งพร้อมกับบรรจุภัณฑ์หน้ากาก แต่พับให้เรียบเพื่อประหยัดพื้นที่และลดต้นทุนในการจัดส่ง

การยืนยันการจัดส่งและการติดตามคำสั่งซื้อ

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากทำการสั่งซื้อและเมื่อทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อย คุณจะได้รับอีเมลแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ศุลกากร, อากร และภาษี

STYLESEAL (แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์) จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมศุลกากรและภาษีสินค้าที่คุณสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บระหว่างหรือหลังการจัดส่งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า (ภาษีศุลกากร, ภาษี, ฯลฯ )

หากลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับการจัดส่งเนื่องจากอากรขาเข้าหรือเหตุผลอื่นๆ STYLESEAL (Advanced Global Innovations) จะคืนเงินตามมูลค่าของคำสั่งซื้อเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งทั้งหมด

ค่าเสียหาย

STYLESEAL (แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง หากการสั่งซื้อของคุณได้รับความเสียหาย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการบริษัทจัดส่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้ อย่าลืมเก็บหลักฐานพัสดุและสินค้าที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดให้พร้อมก่อนยื่นเรียกร้องการรับผิดชอบ